Használati feltételek

A folyamatos műszaki fejlesztések és a vonatkozó jogszabályi környezet változásai miatt az itt közölt Használati feltételek időről-időre módosulhatnak és/vagy kiegészülhetnek. Ezért kérjük, hogy honlapunk meglátogatása előtt mindig tekintse át a Használati feltételeket, és vegye figyelembe az időközben történt módosításokat és kiegészítéseket.

Bevezető

Ezt a honlapot Nagy Róbert (8621 Zamárdi, Batthyány u. 1.) üzemelteti. Noha a honlapon található általunk feltöltött információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalansága és hibátlansága nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a gratulacio.hu tulajdonosa nem vállal felelősséget.

Az egyes felhasználók a saját gratulációjuk feltöltésekor felelősséget vállalnak arra, hogy az általuk megadott szöveg és adatok a valóságnak megfelelnek, azt saját felelősségére, önszántából töltötte fel, jogilag és személyi méltóságában nem sértenek meg senkit. E felelősségvállalásra tekintettel egy adott felhasználó által feltöltött gratulációval összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az adott felhasználót terheli, aki azt a bizonyos gratuláció feltöltötte.

A honlap használatával a látogatók korlátozás illetve fenntartás nélkül elfogadják a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A honlap használatának általános feltételei:

1. Szerzői jog

A honlap oldalai (azok tartalma, szerkezete) szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem kiterjed különösen a sokszorosításra, adaptációra, fordításra, más adathordozón történő tárolásra és feldolgozásra ideértve az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a gratulacio.hu tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása, vagy bármilyen más célú használata és terjesztése csak a gratulacio.hu tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A felhasználás, terjesztés, sokszorosítás és értékesítés jogával a gratulacio.hu rendelkezik. Ugyanígy szerzői jogvédelem alatt áll a honlap oldalain megjelenő gratulacio.hu logója is. A gratulacio.hu-ból értesüléseket átvenni kizárólag a gratulacio.hu-ra való hivatkozással lehet. A hivatkozás formája: gratulacio.hu

2. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

 1. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz „hyperlinkeket”) tartalmazhatnak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a gratulacio.hu nem ismeri. A gratulacio.hu mindössze lehetővé teszi ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja e honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ezeken az oldalakon található állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

 2. A gratulacio.hu honlapjáról hyperlinkeken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.
 3. A gratulacio.hu nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.
 4. Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott szereplő ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a gratulacio.hu és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elért, az ügylettel érintett szállító általános üzleti feltételeit.
 5. Az e 2. pont alatti jognyilatkozat a gratulacio.hu honlapon szereplő valamennyi linkre, továbbá bármely olyan honlap tartalmára vonatkozik, amelyre a felhasználó a linkek használatával eljut.

3. Általános jognyilatkozat

A gratulacio.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy honlapja vírusmentes legyen, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusirtó használatával).

A gratulacio.hu nem garantálja, hogy a honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők.

A gratulacio.hu portál az általa közölt hírek, elemzések, interjúk és egyéb írások összeállítása során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a felhasznált adatok hiteles, megbízható forrásból származzanak.

Az adatokat és információkat – lehetőségeinkhez képest – a megjelenés előtt kontrolláljuk. Mindezen körülmények ellenére előfordulhat, hogy a gratulacio.hu oldalain utóbb tévesnek bizonyuló hírek, információk jelennek meg. Az oldalainkon megjelenő információk esetleges valótlanságából, pontatlanságából eredő károkért a gratulacio.hu tulajdonosa mindennemű felelősségét kizárja.

A gratulacio.hu által közölt hírek, elemzések, interjúk és egyéb írások csak tájékoztató céllal készülnek.

Éppen ezért felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy ha az oldalainkon megjelentetett hírek, információk alapján gazdasági, pénzügyi döntést kívánnak hozni, úgy előzőleg az információk megfelelőségét, valóságtartalmát ellenőrizzék. Esetleges egyéb irányú észrevételeiket is elküldhetik a „Sértő tartalom bejelentése” nevű fülre kattintva vagy az @ e-mail címre.

Bármely felhasználó gratulációjának feltöltésekor egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott szöveg és adatok a valóságnak megfelelnek, azt saját felelősségére, önszántából töltötte fel, jogilag és személyében nem sértenek meg senkit. E felelősségvállalásra tekintettel egy adott felhasználó által feltöltött gratulációval összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az adott felhasználót terheli, aki azt a bizonyos gratuláció feltöltötte.

A gratulacio.hu cookie-t (süti-t) használ.

4. Hozzászólási szabályzat

A felhasználók vállalják, hogy hozzászólások – ezekbe beleértve a gratulációk, ezekhez kapcsolódó hozzászólások vagy bármilyen egyéb bejegyzések – készítésekor betartják az alábbi hatályos hozzászólási szabályokat, vállalva, hogy a gratulacio.hu honlapon tilos az alábbi tartalmú hozzászólások elhelyezése:

 • személyeskedő, agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas megnyilvánulások
 • gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő megjegyzések, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, ideértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólásokat is
 • jogsértő tartalmú hozzászólások
 • szexuális tartalmú hozzászólás, ideértve kép- vagy videofelvételt is
 • erőszakos tartalmú megnyilvánulások, ideértve kép- vagy videofelvételt is
 • más személyre vonatkozó személyes adatot tartalmazó hozzászólás
 • visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás
 • számítógépes vírusra irányító linket vagy a vírust tartalmazó hozzászólás vagy bármilyen egyéb, a számítástechnikai eszközben kárt okozni képes tartalmú hozzászólás
 • olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik személynek joga áll fenn
 • nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás, ideértve a más weboldalt népszerűsítő hozzászólásokat is
 • spamet tartalmazó hozzászólás ugyanazon hozzászólás többszöri ismétlése
 • más személyazonosságával, képmásával való visszaélést megvalósító megnyilvánulások
 • 10 MB méretet meghaladó képek feltöltése.

A hozzászólást elhelyezőkkel szemben alapvető követelmény a fenti, tiltott tartalmú hozzászólásoktól való tartózkodáson felül a kulturált viselkedés és mások emberi méltóságának és személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása.

A gratulacio.hu a rendszeren belül, a rendszer által kínált eszközökkel moderálást végez: közvetlenül a gratulációk alatt lévő, „Sértő tartalom bejelentése” nevű űrlapon történő bejelentés nyomán a gratulacio.hu üzemeltetője törli a szabályoknak nem megfelelő, már megjelent hozzászólásokat.

A gratulacio.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely már megjelenített hozzászólást, amely megítélése szerint nem felel meg a fenti moderációs elveknek, indoklás nélkül eltávolítson.

A gratulacio.hu a hozzászólásokat 1 évig tárolja, ezután külön figyelmeztetés nélkül törölheti.

A fenti okokból eltávolított hozzászólások kapcsán – akár ingyenes, akár díjköteles szolgáltatás keretében valósultak meg – a gratulacio.hu díjat nem fizet vissza.

Amennyiben bármely Felhasználónak kérdése van, vagy olyan hozzászólást lát, ami véleménye szerint nem felel meg a szabályoknak, azt a „Sértő tartalom bejelentése” nevű űrlapon vagy a @ e-mail címen tudja jelezni.

5. Adatvédelem:

A gratulacio.hu működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a gratulacio.hu-t kiszolgáló rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a gratulacio.hu internetes oldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a gratulacio.hu tulajdonosa felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a gratulacio.hu weboldalon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Amennyiben a gratulacio.hu tulajdonosa  a honlapján található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre.

Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A felhasználó e-mail címének megadásakor hozzájárul ahhoz, hogy számára a gratulácio.hu híreiről, újdonságairól és akcióiról hírlevelet küldjön.

A gratulacio.hu a Google® Analyitcs-et használja az oldalára érkező látogatások méréséhez. A Google a látogató teljes anonimitása mellett segítséget nyújt weboldalaink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztéséhez. Megmutatja mely weboldalakon keresztül érték el oldalunkat látogatóink, így láthatjuk milyen hírek, információk, szolgáltatások érdeklik látogatóinkat. Többek között, – de nem kizárólagosan – a következő adatok kerülnek kigyűjtésre és feldolgozásra:

 • böngésző típusa és verziószáma,
 • operációs rendszer típusa és verziószáma,
 • weboldal ahonnan a látogató weboldalunkra érkezett,
 • weboldal ahonnan weboldalunkra átirányítódott,
 • a látogatás időpontja,
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató földrajzi elhelyezkedése, kora, neme, stb.

Amennyiben többet szeretne megtudni a Google adatvédelmi politikájával kapcsolatosan kattintson ide: http://www.google.com/intl/hu/privacy.html.

6. Szolgáltatások ismertetése

A gratulacio.hu a következő ingyenes és díjköteles szolgáltatásokat nyújtja, amelyek elérhetőségét és megfelelő működését nem minden esetben garantálja.

6.1 Ingyenes szolgáltatások

 • Gratuláció készítése

A gratulacio.hu oldalon pár kattintással gratulációkat lehet összeállítani. Először ki kell választani a gratuláció alkalmát, majd ettől függően több felajánlott kép közül az üdvözlőképet. Lehet saját képet is feltölteni, de ez már díjköteles szolgáltatás.

A gratuláció elkészítéséhez megadható, hogy kinek szól az üzenet. Az itt megadott megnevezést úgy kell kiválasztani, hogy az nem minősülhet személyes adatnak, meg kell felelnie a 4. fejezetben ismertetett hozzászólási szabályzatnak.

A gratulációhoz meg kell adni, hogy melyik településre szól az üzenet. Ezt a gratulacio.hu a térképes kereső szolgáltatásához használja fel.

A következő lépésben a gratuláció üdvözlőcímét és az üdvözlőszövegét kell kiválasztani egy – az adott alkalomhoz – összeállított listából. Az üdvözlet címét és szövegét szabadon át lehet írni, helyette újat készíteni, de meg kell felelnie a 4. fejezetben ismertetett hozzászólási szabályzatnak.

Az utolsó lépésben az összeállított gratulációt lehet áttekinteni, ellenőrizni és akár még kiemelés nevű díjköteles szolgáltatást megjelölni.

Amennyiben saját kép feltöltése és/vagy kiemelés díjköteles szolgáltatással készült a gratuláció, akkor a megjelölt emeltdíjas SMS számra küldött megadott kulcsszóval lehet SMS kódot kérni. Az SMS kód szükséges az ilyen gratulációk elkészítéséhez.

A használati feltételek megismerését és elfogadását igazolni kell a jelölő négyzet bekattintásával és a Google reCAPTCHA robotokat kizáró ellenőrzését el kell végezni, mielőtt az elkészítés gombbal a gratulációt véglegesen és visszavonhatatlanul elküldi.

 • Kiemelt gratulációk listázása

A gratulacio.hu külön aloldalon és menüpontban listázza a kiemelés nevű díjköteles szolgáltatással elkészített gratulációkat. A gratulacio.hu főoldalán néhány legfrissebb kiemelt gratuláció is megjelenik.

 • Alkalom szerinti kereső

A gratulacio.hu menüben elérhetően teszi lehetővé a különböző alkalmakra készített gratulációk listázását.

 • Térképes kereső

A térképes kereső a gratulációk készítésekor megadott település szerint helyezi térképre a gratulációkat.

 • Gratuláció megmutatása

A különböző listázási módok és keresők használatával egyszerűsítve megjelenített gratulációra kattintva teljes terjedelemben is megtekinthető a gratuláció, amely értékelhető, különböző közösségi oldalakon megosztható.

 • Sértő tartalom bejelentése

Sértő tartalom bejelentésére minden gratuláció saját oldalán van lehetőség a sértő tartalom bejelentése fülre kattintással és a megjelenő űrlap kitöltésével, elküldésével.

6.2 Díjköteles szolgáltatások

A díjköteles szolgáltatásokat a 7. pontban ismertetett fizetési módokkal lehet kifizetni. A gratulacio.hu a következő díjköteles szolgáltatásokat nyújtja.

 • Saját kép megadása

A gratuláció készítésekor saját kép is feltölthető, melynek mérete a 10MB-ot nem haladhatja meg, jpg, png vagy gif formátumú lehet. A feltöltött képnek meg kell felelnie a 4. fejezetben ismertetett hozzászólási szabályzatnak. A gratulacio.hu a feltöltött képet veszteséges tömörítési eljárással optimalizálhatja, átméretezheti. A saját kép megadása díjköteles szolgáltatás csak a kép megadásának lehetőségét biztosítja a gratuláció elkészítéséhez, de az így elkészített gratulációk a gratulacio.hu főoldalon egy külön szekcióban is megjelennek. Itt mindig csak a legfrissebb néhány látható, de egy „tovább” gombra kattintva a többiek is lekérhetők.

 • Kiemelt kategóriába sorolás

A gratuláció elkészítésekor lehetőség van kiemelést kérni. A kiemelt gratulációkat a gratulacio.hu külön aloldalon és menüpontban listázza, valamint a főoldalon néhány legfrissebb kiemelt gratuláció is megjelenik.

7. Fizetési módok

Az ingyenes szolgáltatások mellett díjköteles is található a gratulacio.hu-n, amelyet az alábbi módokon lehet kifizetni:

 • Emelt díjas SMS

A gratulacio.hu emelt díjas SMS fizetési rendszerét a Netfizetés.hu Kft (www.netfizetes.hu, @) biztosítja.

7. Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélszolgálatot SMS fizetéssel kapcsolatban a Netfizetés.hu Kft látja el, elérhetősége:

 • 06 70 297 2357 munkaidőben hívható infóvonal,
 • az @ e-mail a hét minden napján.

A gratulacio.hu portál ügyfélszolgálati feladatait a gratulacio.hu ügyfélszolgálata látja el, elérhetősége: @

8. Vegyes rendelkezések

Az itt közölt Általános használati feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a honlapunkkal kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére valamely magyar bíróság illetékes. Amennyiben az Általános használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezésék érvényességét.

Comments are closed